• Deutsch
 • English
 • Français
 • Русский
 • Română
 • Español
 • Português
 • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

Антимикробна ефикасност

Европейската най-добра практика по нефрология (The European Renal Best Practice (ERBP) и указанието по хигиена на Германския стандарт по диализа препоръчват употребата на антимикробни заключващи разтвори, тъй като те намаляват съществено инфекциите, свързани с катетъра.

 • Вливането на TauroLock™ в лумена на катетъра предпазва от инфекции
 • Използване за запълване на временни и постоянни катетри
 • Ефективен срещу всички тествани бактерии (включително Метицилин-резистентните стафилококи (MRSA) и Ванкомицин-резистентен златисти стафилококи (VRSA)
 • Обхватът на действие на TauroLock™ покрива широк спектър бактерии и гъбички
 • TauroLock™ не е антибиотик; не е се наблюдава бактериална резистентност.
 • TauroLock™ възпрепятства колонизацията на катетрите на планктонно ниво и предпазва от развитието на биофилм.

TauroLock™ убива бактериите и гъбичките до два часа - времето между два диализни сеанса.

Антимикробният ефект на TauroLock™ значително намалява катетър-свързаните инфекции при диализа, онкологични заболявания и парентералното хранене.