• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

Антитромботичен ефект

Всички продукти TauroLock™ съдържат цитрат като антикоагулант за поддържане на висока проходимост на катетъра за продължителни периоди от време. При концентрация от 4% използвана в тези продукти, цитратът безопасно отстранява калциевите йони от каскадата на коагулацията на кръвта и така предотвратява коагулация на кръвта в катетъра и последваща нарушена проходимост.

Освен това, TauroLock™ е наличен с допълнение от 100 IU/mL Хепарин (TauroLock™-Hep100) или 500 IU/mL хепарин (TauroLock™-Hep500). Добавянето на Хепарин има допълнително антикоагулиращо действие.

Най-интензивната профилактика срещу оклузия на катетъра и инфекции се постига при редовно приложение на TauroLock™-U25.000 (TauroLock™, допълнен с крайна концентрация Урокиназа 5000 IU/mL). Това значително намалява проблемите, свързани с проходимостта на катетъра. Решението, кой запълващ разтвор за катетър е най-подходящ, зависи от състоянието на конкретния пациент. Възможно е редуване на продуктите TauroLock™, напр. TauroLock™-Hep500 и TauroLock™-U25.000.