• Deutsch
 • English
 • Français
 • Русский
 • Română
 • Español
 • Português
 • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

Безопасно прилагане

Понастоящем не са известни неблагоприятни ефекти от съставките на TauroLock™ в използваните концентрации при хора, при условие че разтворът се прилага според препоръките.

 • TauroLock™ съдържа 4% цитрат: според препоръка на FDA (Федералната Агенция по Лекарствата на САЩ) от април 2000 г. тази концентрация е както безопасна, така и ефективна (Lit. FDA Warning Letter, April 2000).
 • Ниските концентрации на цитрат могат да причинят леки симптоми на хипокалциемия при прекалено висока скорост на вливане.
 • Висококонцентрираните разтвори цитрат може да причинят някои неблагоприятни ефекти (сърдечна аритмия, емболични усложнения, вж. литературата за висококонцентриран цитрат). TauroLock™ не предизвиква подобни нежелани ефекти.
 • За разлика от висококонцентрирания цитрат, 4% разтвор цитрат не се асоцира с преципитация на протеините.
 • TauroLock™ се предлага както без Хепарин, така и с ниски концентрации на Хепарин (TauroLock™-Hep100 и TauroLock™-Hep500). Това позволява предотвратяването на нежелано кървене, което хепаринът може да предизвика.
 • При пациенти с Хепарин-индуцирана тромбоцитопения трябва да се използва TauroLock™ без Хепарин.
 • TauroLock™ е биосъвместим и нетоксичен.