• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

TauroLock™

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ И ДЕЙСТВИЕ:

TauroLock™ е одобрен за вливане във всички системи за централен венозен достъп. Оставайки в катетъра, TauroLock™ възпрепятства образуването на бактериален биофилм, предпазвайки го от инфекции.

СЪСТАВ:

Разтворът съдържа (цикло)-тауролидин и цитрат (4%). (Цикло)-тауролидин притежава широкообхватна антимикробна активност срещу грам-позитивни и грам-негативни бактерии (вкл. Метицилин-резистентните стафилококи и Ванкомицин-резистентните златисти стафилококи) и срещу гъбички (напр. Candida).

ОПАКОВКА:

TauroLock™ се предлага в ампули (еднократна употреба) по 3 mL и 5 mL (10 ампули в кутия) и във флакони мултидоза (многократна употреба) по 10 mL (100 флакони в кутия).

ЕКСПЕРТНИ ПРЕПОРЪКИ:

TauroLock™ съответства на препоръките за употреба на антимикробни разтвори за затваряне на катетри (вж. раздел „Литература“). Препоръчваме TauroLock™-Hep500 за системите за достъп при провеждане на диализа.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

TauroLock™ се влива в системата за достъп, предварително промита с физиологичен разтвор между диализните сесии или периодите без приложение на други лекарствени препарати (в онкология, парентерално хранене). В този контекст трябва да се обърне внимание на обема на катетъра/порт-системата.

БЕЗОПАСНОСТ:

Преди следващо приложение, разтворът за заключване трябва да се изтегли със спринцовка, и после системата да се промие с физиологичен разтвор. Ако изтеглянето е невъзможно, TauroLock™ се промива с физиологичен разтвор. Заради бързото разпадане на (цикло)-тауролидин, това не би оказало системен ефект.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Прилагането на TauroLock™ е противопоказно при пациенти с алергия към цитрат или (цикло)-тауролидин и при пациенти, които към момента приемат лекарства с нежелани взаимодействия с цитрат или (цикло)-тауролидин.

СЪХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТ:

TauroLock™ трябва да се съхранява при 15 – 30 °C. Ампулите са предназначени за еднократна употреба; Флаконите трябва да се използват до 48 часа след първата употреба. Не замразявайте! TauroLock™ не трябва да се съхранява и транспортира при ниски температури.

 

Представената информация не подменя Указанията за употреба.