• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

Затварящи разтвори в онкологията

За прилагане на медикаменти при онкологични и хематологични заболявания е необходимо да се осигури централен венозен достъп. При имуносупресивни пациенти с такива заболявания, катетър-свързаните инфекции е възможно да доведат до фатални последствия. Особено върхът на катетъра при контакт с кръвта може да доведе до образуването на тромби и нарушение в проходимостта на катетъра.

Съответно разтворите за заключване трябва да отговарят на следните изисквания:

Разтворите за заключване на катетър TauroLock™ предлагат широка и ефективна защита и притежават надеждни антикоагуланти свойства. Влизащите в състава компоненти са препоръчани в действащите указания за ефективност и безопасност (Група болници Дъдли - DGOH, указание степен S3 на Германско дружество по клинично хранене- DGEM, ERBP, „Указание за хигиена“, KDOQI, FDA).

В онкологията се използва предимно: