• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

TauroLock™-Hep100

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ И ДЕЙСТВИЕ:

TauroLock™-Hep100 е одобрен за вливане във всички системи за централен венозен достъп. Оставайки в катетъра, TauroLock™ възпрепятства образуването на бактериален биофилм. Катетърът остава стерилен и с добра проходимост.

СЪСТАВ:

Разтворът съдържа (цикло)-тауролидин, 100 единици Хепарин на mL и цитрат (4%). (Цикло)-тауролидин притежава широка антимикробна активност срещу грам-позитивни и грам-негативни бактерии (вкл. Метицилин-резистентни стафилококи и Ванкомицин-резистентентни златисти стафилококи) и срещу гъбички (напр. Candida).

ОПАКОВКА:

TauroLock™-Hep100 е наличен в ампули (еднократна употреба) по 3 mL (10 ампули в кутия).

ЕКСПЕРТНИ ПРЕПОРЪКИ:

Taurolock™-Hep100 съответства на препоръките за употребата на антимикробни разтвори за затваряне (вж. раздел „Литература“). За пациенти с непоносимост към Хепарин препоръчваме TauroLock™ (без Хепарин) и TauroLock-U25.000.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

TauroLock™-Hep100 се влива в системата за венозен достъп, промита с физиологичен разтвор, в периодите без приложение на други лекарствени препарати (напр. между две процедури). В този контекст, трябва да се обърне внимание на обема на катетъра/порт-системата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Прилагането на TauroLock™- Hep100 е противопоказно при пациенти с непоносимост към Хепарин. За тези пациенти препоръчваме използването на TauroLock™ (без хепарин) и/или TauroLock™-U25.000. Употребата на TauroLock™- Hep100 също така е противопоказна при пациенти със свръхчувствителност към цитрат или (цикло)-Тауролидин и при пациенти, които към момента приемат лекарства, взаимодействащи неблагоприятно с цитрат, Хепарин или (цикло)-Тауролидин.

БЕЗОПАСНОСТ:

Преди следващо приложение разтворът за затваряне трябва да се изтегли със спринцовка и после системата да се промие с физиологичен разтвор. Ако разтворът за затваряне по невнимание навлезе в кръвообръщението, (цикло)-Тауролидин не би оказал никакъв системен ефект заради бързия разпад до аминокиселината Таурин.

СЪХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТ:

TauroLock™-Hep100 трябва да се съхранява при 15 – 30 °C. Ампулите са предназначени за еднократна употреба; флаконите трябва да се използват до 48 часа след първата употреба. TauroLock™-Hep100 не трябва да се съхранява и транспортира при ниски температури.

 

Представената информация не подменя Указанията за употреба.