• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

TauroLock™-U25.000

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ И ДЕЙСТВИЕ:

TauroLock™-U25.000 е одобрен за вливане във всички системи за централен венозен достъп. Оставайки в катетъра, TauroLock™ предотвратява образуването на бактериален биофилм. Катетърът остава стерилен, работи правилно и с добра проходимост.

СЪСТАВ:

Разтворът за затваряне съдържа (цикло)-Тауролидин, цитрат (4%) и Урокиназа (25.000 IU). (Цикло)-Тауролидин притежава широка антимикробна активност (вкл. Към Метицилин-резистентните стафилококи и Ванкомицин-резистентните златисти стафилококи), а цитратът притежава ефективни антикоагулантни свойства.

ОПАКОВКА:

TauroLock™-U25.000 е наличен във флакони (еднократна употреба) по 5 mL (5 ампули и 5 виалки във всяка кутия).

ЕКСПЕРТНИ ПРЕПОРЪКИ:

TauroLock™-U25.000 съответства на препоръките за употреба на антимикробни разтвори за запълване (вж. раздел „Литература“). За пациенти с непоносимост към Хепарина препоръчваме TauroLock™ (без Хепарин) и TauroLock™-U25.000.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Разтворете съдържанието на флакона (=25,000 IU урокиназа) в 5 mL TauroLock™. Между диализните сесии влейте прозрачния, безцветен разтвор в системата за венозен достъп, предварително промита с физиологичен разтвор. В този контекст трябва да се обърне внимание на обема на катетъра/порт-системата. TauroLock™-U25.000 се използва за предотвратяване на оклузии на катетъра (и профилактика). Ако катетърът се запуши след прилагането на други разтвори за затваряне, оклузията може да бъде отстранена чрез вливане на TauroLock™-U25.000 в затворения лумен с последващо изтегляне за разтвора.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Прилагането на TauroLock™-U25.000 е противопоказно при пациенти с доказана непоносимост към Урокиназа, при пациенти със свръхчувствителност към цитрат или (цикло)-Тауролидин и при пациенти, приемащи към момента лекарства, които влизат в нежелано взаимодействие с Урокиназа, цитрат или (цикло)-Тауролидин.

БЕЗОПАСНОСТ:

Преди следващото приложение, разтворът за затваряне трябва да се изтегли със спринцовка и после системата да се промие с физиологичен разтвор. Ако разтворът за затваряне по невнимание навлезе в кръвообръщението, (цикло)-Тауролидин не би оказал системен ефект заради бързия разпад до аминокиселината таурин.

СЪХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТ:

TauroLock™-U25.000 трябва да се съхранява при 15 – 25 °C и да се използва веднага след смесване. TauroLock™-U25.000 не трябва да се съхранява и транспортира при ниски температури.

 

Представената информация не подменя Указанията за употреба.