• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

Принтиране

Tauropharm GmbH

August-Bebel-Straße 51

97297 Waldbüttelbrunn

e-mail: contact@tauropharm.de

Steuernummer: 257/140/00163, VAT-ID: DE 206432414

 

powered by

w-b design, Würzburg
www.w-b-design.de

 

Препратки и връзки

Компания TauroPharm GmbH носи отговорност за информационното съдържание на препратки и връзки единствено само в случаи, когато е запозната с него, и има възможност, в това число и техническа, разумно да предотвратява използването му в случай на незаконно съдържание на директни или индиректни препратки към чужди интернет страници („линкове“), които са извън полето на отговорност на компания TauroPharm GmbH.

Компания TauroPharm GmbH потвърждава, че във времето на поставянето на препратките ресурсите на съответните взаимосвързани страни са били свободни от незаконно съдържание.

Компания TauroPharm GmbH не оказва влияние върху настоящия и бъдещия дизайн и върху съдържанието на сайтовете, с които е установена връзка чрез препратки или под друга форма.

Отговорност за незаконно, неточно или непълно съдържание и особено за щети, резултат от употребата или липсата на тази представена информация, носят авторите на публикациите в рамките на своята отговорност.