• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

Разтвори за затваряне на катетъра при диализа

При провеждане на диализа, осигуряването на постоянен кръвен дебит се осъществява чрез централен венозен достъп.

Съответно, разтворите за заключване трябва да отговарят на следните изисквания:

Разтворите за затваряне на катетъра TauroLock™ притежават силни антимикробни и антикоагулантни (тромболитични) свойства. Благодарение на тези си свойства те предотвратяват формирането на биофилм. Продуктите на нашата компания съответстват на препоръките на действащите указания по отношение на ефективност и безопасност (Европейската добра клинична практика по нефрология - ERBP, „Указание за хигиена“, Kidney Disease Outcomes and Quality Initiative - KDOQI, американската Агенция за контрол на храните и лекарствата - FDA).

При диализа се използват предимно следните: