• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

Разтвори за затваряне при парентерално хранене

За доставянето на хранителни разтвори при парентерално хранене е необходим централен венозен достъп. Остатъчният хранителен разтвор в катетъра благоприятства развитието на биофилм и увеличава риска от катетър-свързани инфекции. Нещо повече, контактът с кръвта, особено на върха на катетъра, увеличава риска от оклузии и влошаване на проходимостта му.

Съответно разтворите за заключване трябва да отговарят на следните изисквания:

Разтворите за затваряне на катетър TauroLock™ предлагат широка и ефективна защита и притежават надеждни антикоагуланти свойства. Влизащите в състава им компоненти са препоръчани в действащите указания за ефективност и безопасност (указание степен S3 на DGEM, DGOH, ERBP, „Указание за хигиена“, KDOQI, FDA).

При парентерално хранане предимно се използва следното: