• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

NutriLock™

УКАЗАНИЕ И ЕФЕКТ:

NutriLock™ е одобрен за въвеждане във всички системи за централен венозен достъп. Оставащият в катетъра NutriLock™ предотвратява образуването на бактериален биофилм. Катетърът остава без инфекция.

СЪСТАВ:

NutriLock™ съдържа Тауролидин (2%), който има широко антимикробно действие срещу грам-положителни и грам-отрицателни бактерии (вкл. MRSA и VRE) и гъбички (например Candida).

ПРЕДЛАГАНА ОПАКОВКА:

NutriLock™ се предлага в ампули от 3 ml (еднократна употреба): 10 ампули в кутия.

ЕКСПЕРТНИ ПРЕПОРЪКИ:

NutriLock™ спазва препоръките за употреба на антимикробни разтвори за запълване на катетъра (виж литературата). Препоръчваме TauroLock™ -Hep500 за системи за диализен достъп.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

По време на периоди без приложение (Онкология, Парентерално хранене), NutriLock™ се въвежда в системата за достъп до промиване с физиологичен разтвор. В този контекст трябва да се отбележи обемът на запълване на катетъра / порта.

БЕЗОПАСНОСТ:

Преди следващото приложение разтвора за запълване трябва да се изтегли със спринцовка, и катетъра след това да се изплакне с физиологичен разтвор. Ако не е възможно разтворът за запълване да бъде изтеглен, NutriLock™ може да се промие с физиологичен разтвор. Поради бързото разграждане на Тауролидина, разтвора няма системен ефект.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Употребата на NutriLock™ е противопоказна при пациенти с доказана алергия към Тауролидин и при пациенти, които едновременно приемат лекарства, за които е доказано, че са подложени на нежелано взаимодействие с Тауролидин.

СЪХРАНЕНИЕ / ТРАНСПОРТ:

NutriLock™ трябва да се съхранява при 15 до 25 ° C и не трябва да се транспортира, нито да се съхранява при условия на замръзване.

 

Тази информация не замества инструкциите за употреба.

Prod_Nutri_190310_GB_web

Прикачен файлРазмер
application/pdf2.33 MB