Meet us at the WoCoVA 20204 in Prague, 17–19 April!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

Разтвори за запълване при диализа

Съставки, ефикасност, препоръки

Централните венозни катетри (ЦВК) често се използват за пациенти с трайна бъбречна недостатъчност. Катетър, имплантиран в централна вена, улеснява редовната диализа. През времето на това лечение, медицинският персонал трябва да сведе до минимум риска от инфекции свързани с катетъра, доколкото е възможно.

 

Тук се проявява ефекта на TauroLock™. Комбинирайки тауролидин и цитрат, с хепарин или урокиназа, ние предлагаме разтвори за запълване, за да отговорим на нуждите на диализните пациенти:

 • защита срещу инфекции
 • предотвратяване на съсирване на кръвта
 • безопасно приложение в различни аспекти

В този сайт, можете да прочетете повече относно употребата и ползите от разтворите TauroLockTM при постоянни катетри, използвани за диализно лечение.

Разтвори за запълване TauroLock™ при Хемодиализа

Грижейки се за изделията за съдов достъп (ИСД), трябва да имате предвид две основни цели: Първо, катетърът не трябва да влиза в контакт с бактерии и гъбички. Второ, от съществено значение е да се избягва съсирването на кръвта. Нашите разтвори за запълване предотвратяват образуването на биофилм в ЦВКи по време на диализното лечение. В резултат и двете цели са постигнати:

Тауролидин

убива повече от 500 вида микроби.


Цитратът, хепаринът и урокиназата

поддържат адекватна скорост на кръвния поток.


Разтворите TauroLock™ са базирани на комбинация от тауролидин и цитрат, допълнени с хепарин или урокиназа. Следователно, те имат антимикробен, антикоагулантен и дори тромболитичен ефект. В зависимост от индивидуалното състояние на пациентите, налични са различни варианти.

TauroLock™-HEP500 в Диализата

Пациентите на диализа могат да развият по-висока склонност към оклузия. Препоръчваме разтвор за запълване, който включва антикоагуланта Хепарин. TauroLock™-HEP500 съдържа 500 IU хепарин на мл., тауролидин и 4 % цитрат. Този състав намалява степента на оклузия толкова ефективно, колкото 5.000 IU/мл. хепарин. В същото време, предотвратява инфекции, свързани с катетъра.

TauroLock™-U25.000 в Диализата

Пациенти със склонност към висока честота на оклузия и HIT (ХИТ-хепарин индуцирана тромбоцитопения) ще имат полза от заключващ разтвор без хепарин, но с добавен тромболитичния агент урокиназа. TauroLock™-U25.000 съдържа тауролидин, 4 % цитрат и 25.000 IU урокиназа. Когато се използва редовно (напр. ежеседмично) като профилактика при диализа, този разтвор надеждно ще предотврати оклузиите на катетъра и ще подобри степента на проходимост. Освен това,той предотвратява и инфекции, свързани с катетъра.

TauroLock™ в Диализата

Пациентите, които страдат от ХИT, могат също да изберат и друг разтвор за запълване, без хепарин: TauroLock™ съдържа тауролидин и 4 % цитрат. Освен бактерицидния и фунгицидния си ефект, той предотвратява и оклузии. Следователно, пациентите остават защитени от инфекции и съсирване на кръвта.

Всички гореизброени съставки са одобрени и препоръчани в настоящите насоки/гайдлайни (ERBP, DGfN, UK Ren. Ass., SF2H, и други национални насоки).

Моля, имайте предвид, че всички продукти TauroLock™ трябва да се прилагат от обучен персонал, медицински специалисти с опит. Имайки предвид това, препоръчваме следната процедура:

1. Преди диализа

 • Отстранете TauroLock™/TauroLock™-HEP500/TauroLock™-U25.000 и остатъчната кръв от катетъра.
 • Използвайте спринцовка и промийте всички лумени на изделието за достъп с 10 мл. физиологичен разтвор, съгласно техниката на тласък-пауза (push-pause).
 • Започнете даиализата.

 

2. След диализа

 • Промийте двата лумена с 10 мл физиологичен разтвор, използвайки техниката на тласък-пауза.
 • Внимателно почукайте гърлото на ампулата, за да преместите разтвора за заключване.
 • Наклонете ампулата така, че да видите бяла точка отгоре и бързо отчупете гърлото.
 • Изтеглете разтвора TauroLock ™ от ампулата в стерилна спринцовка.
 • Когато използвате TauroLock™-U25.000:

Разтворете урокиназата, която се доставя в отделен флакон, с изтегления от ампулата TauroLock ™.

TauroLock ™-U25.000 трябва да се използва веднага след разтваряне.

 

3. За времето между терпевтичните сесии

 • За да се гарантира профилактичната ефикасност на разтвора, бавно вкарайте обем, достатъчен да запълни целия лумен на ИСД.
 • Можете да проверите правилния обем на пълнене на всеки лумен, отбелязан върху изделието, или да получите инструкции от съответния производител.

Повече информация

Изтеглете материали за разтвори за запълване при диализа

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.