Meet us at the WoCoVA 20204 in Prague, 17–19 April!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

Разтвори за запълване в онкологията

Съставки, ефикасност, препоръки

Химиотерапията се нарежда сред най-ефективните методи за лечение на рак: Тъй като пациентите провеждат редовно интравенозно лечение, те получават постоянно ИСД (съкр. от изделие за съдов достъп). Този катетър или порт доставя лекарства, необходими за химиотерапия, чрез централен съдов достъп през вената на пациента. Въпреки, че пациентите могат бързо да свикнат да бъдат с постоянен порт, той трябва да се използва с изключително внимание. За да запазим безопасността на катетрите по време на химиотерапевтичните сесии, ние разработихме разтвори за запълване, които улесняват лечението в различни области на онкологията.

TauroLock™ при онкологичните пациенти

огато използва централни венозни катетри (ЦВК), медицинският персонал трябва да избягва два основни риска: съсирване на кръвта и бактериални инфекции. За имуносупресирани пациенти, подложени на химиотерапия, катетър асоциираните инфекции, могат да имат фатални последици. Контактът с кръв, особено на върха на катетъра, може освен това да причини образуване на кръвни съсиреци и да влоши скоростта на потока.

 

Нашите разтвори за запълване съдържат няколко субстанции, с различни ефекти:

Тауролидин е антисептик, убиващ повече от 500 вида микроби.

Цитратът е антикоагулант, което означава, че поддържа адекватна скорост на потока в катетъра.

Освен това предлагаме и запълващи разтвори, които съдържат хепарин или урокиназа, за да отговорим на индивидуалните предизвикателства при онкологичните пациенти.

TauroLock™ в онкологията

Като бактерицидно и фунгицидно средство, TauroLock™ предотвратява усложнения, свързани с катетъра. Този разтвор за запълване е базиран на тауролидин и 4 % цитрат. Следователно, той също помага за предотвратяване на оклузиите около катетъра.

TauroLock™-Hep100 в онкологията

Пациентите, които преди са разчитали на антикоагуланта хепарин, могат да изберат TauroLock ™-HEP100. В допълнение към тауролидин и 4 % цитрат, този разтвор съдържа 100 IU хепарин на мл. По този начин, предпазва пациентите с катетри или портове от инфекции и подобрява тяхната проходимост (или дебит).

TauroLock™-U25.000 в онкологията

Като трета възможност за пациенти с постоянни портове, ние предлагаме разтвор за запълване, който съдържа тромболитичния агент урокиназа. TauroLock™-U25.000 се състои от тауролидин, 4 % цитрат и 25.000 IU урокиназа. Прилаган редовно, този разтвор ще осигури висок дебит и ще предотврати катетър-свързани инфекции.

Всички посочени по-горе съставки са одобрени и препоръчани в настоящите клинични насоки/гайдлайни (GaVeCeLT, AIEOP, GPOH, SF2H и други национални насоки).

Моля, имайте предвид, че всички продукти TauroLock™ трябва да се прилагат от обучен персонал медицински специалисти и с опит. Имайки предвид това, препоръчваме следната процедура:

1. Преди терапевтичните сесии

  • Отстранете TauroLock™/TauroLock™-HEP100/TauroLock™-U25.000 и остатъчната кръв от ИСД.
  • Като използвате спринцовка, промийте всички лумени на изделието за достъп с 10 мл физиологичен разтвор, съгласно техниката на тласък-пауза(push-pause).
  • Започнете интравенозно лечение.

 

2. След терапията

  • Промийте двата лумена с 10 мл физиологичен разтвор и техниката на тласък-пауза(push-pause).
  • Внимателно почукайте гърлото на ампулата, за да преместите разтвора за заключване.
  • Наклонете ампулата така, че да видите бяла точка отгоре и бързо отчупете гърлото.
  • Изтеглете разтвора TauroLock ™ от ампулата в стерилна спринцовка.
  • Когато използвате TauroLock™-U25.000:

Разтворете урокиназата, която се доставя в отделен флакон, с изтегления от ампулата TauroLock™.

TauroLock ™-U25.000 трябва да се използва веднага след разтваряне.

 

3. За времето между терапевтичните сесии

  • За да се гарантира профилактичната ефикасност на разтвора, бавно вкарайте обем, достатъчен да запълни целия лумен на ИСД.
  • Можете да проверите правилния обем на пълнене на всеки лумен, отбелязан върху изделието, или да получите инструкции от съответния производител.

Повече информация

Изтеглете материали за разтвори за запълване в онкологията

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.