Welcome to our new website!

Logo TauroLock

Относно TauroLock™

Разтвори за запълване на катетъра

Разберете как работят разтворита за запълване и защо изборът на подходящия е толкова важен.

Антимикробна ефикасност

TauroLock™ се е доказал като ефективен срещу широк спектър от бактерии и гъбички (включително MRSA и VRE).

Ефикасност срещу биофилма

Благодарение на активните съставки цитрат и хепарин, разтворите за запълване TauroLock™ предотвратяват образуването на биофилм.

Антиоклузивна ефикасност

Активната съставка цитрат действа като антикоагулант, което означава, че предотвратява оклузии и поддържа висок дебит.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Намерете отговори на често задавани въпроси относно нашите продукти и насоки за безопасност.