Meet us at the ISN-WCN 23 "World Congress of Nephrology" in Bangkok, 30 March – 2 April 2023!

Logo TauroLock

Относно TauroLock™

Разтвори за запълване на катетъра

Разберете как работят разтворита за запълване и защо изборът на подходящия е толкова важен.

Антимикробна ефикасност

TauroLock™ се е доказал като ефективен срещу широк спектър от бактерии и гъбички (включително MRSA и VRE).

Ефикасност срещу биофилма

Благодарение на активната съставка тауролидин, разтворите TауроЛок предотвратяват формирането на биофилм.

Антиоклузивна ефикасност

Активната съставка цитрат действа като антикоагулант, което означава, че предотвратява оклузии и поддържа висок дебит.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Намерете отговори на често задавани въпроси относно нашите продукти и насоки за безопасност.