Meet us at the WoCoVA 20204 in Prague, 17–19 April!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

Относно TauroLock™

Разтвори за запълване на катетъра

Разберете как работят разтворита за запълване и защо изборът на подходящия е толкова важен.

Антимикробна ефикасност

TauroLock™ се е доказал като ефективен срещу широк спектър от бактерии и гъбички (включително MRSA и VRE).

Ефикасност срещу биофилма

Благодарение на активната съставка тауролидин, разтворите TауроЛок предотвратяват формирането на биофилм.

Антиоклузивна ефикасност

Активната съставка цитрат действа като антикоагулант, което означава, че предотвратява оклузии и поддържа висок дебит.

Често задавани въпроси

Намерете отговори на често задавани въпроси относно нашите продукти и насоки за безопасност.

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.