Meet us at the WoCoVA 20204 in Prague, 17–19 April!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

Антимикробна ефикасност

на разтворите за заключване TauroLock™

  • TauroLock™ е доказано ефективен срещу широк спектър от бактерии и гъбички (включително MRSA и VRE).
  • TauroLock™ не е антибиотик - не е наблюдавана бактериална резистентност.
  • TauroLock™ предотвратява колонизацията на катетри на планктонно ниво, както и развитието на биофилм в катетрите.

TauroLock™ убива бактерии и гъбички в рамките на два часа – времеви интервал, наличен между две терапевтични сесии.


Антимикробната ефикасност на разтворите TauroLock™ значително намалява честотата на инфекции в системите за съдов достъп за онкология, диализа и парентерално хранене.

Проучвания върху антимикробната ефикасност

Проучване на Torres-Viera et al.

„In vitro антимикробният агент тауролидин инхибира почти всички тествани бактерии, включително резистентни към ванкомицин ентерококи, резистентни към оксацилин стафилококи и Stenotrophomonas maltophilia, в концентрации между 250 и 2000 мг/мл. Тауролидин не беше ефективен при експериментален ендокардит. Макар да изглежда малко вероятно този антимикробен агент да бъде полезен за системна терапия, неговата бактерицидна активност и установените нива на резистентност (<10-9) са благоприятни показатели за възможното му развиване за локализирана употреба.”

Проучване на Hogan et al.

„…Установено е, че антисептиците етанол и Taurolock са най-ефективни при инактивиране на биофилма; това беше очевидно на всички етапи от проучването на биофилм...”

Проучване на Solomon et al.

„…TCH/ТауролидинЦитратХепарин/ намалява нуждата от тромболиза в сравнение с TC/ТауролодинЦитрат/ (съотношение на опасност, 0,2; 95% CI: 0,06, 0,5; p <0,001) и не се различава значително от хепарин 5000 Е⁄ мл (съотношение на опасност, 1.4; 95%CI: 0.5, 3.9; p = 0.5)…”

Проучване на Winnicki et al.

„…По този начин, използването на разтвори за запълване на катетъра на основата на тауролидин, които съдържат хепарин и урокиназа, значително намалява усложненията, свързани с тунелизирани хемодиализни катетри, в сравнение с четири процентен разтвор на цитрат и като цяло е по-рентабилно…”

Мета-анализ на Wouters et al.

„… Тауролидин/ Taurolidine/ е най-ефективната формула като разтвор за затваряне на катетър, за превенция на CRBSI /Катетър свързануте кръвни инфекции/ при пациенти на ДПХ /Домашно Парентерално Хранене/. Предлагаме да обсъдите с пациентите ползите и рисковете при започване с тауролидин, особено при пациенти, за които се счита, че имат по-висок риск от инфекции /CRBSIs."

За лични запитвания можете също да се свържете с нас по телефона или по имейл.

Нашите международни дистрибутори, базирани в повече от 50 страни, ще се радват да предложат помощ, възможно най-бързо.

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.