Meet us at the ISN-WCN 23 "World Congress of Nephrology" in Bangkok, 30 March – 2 April 2023!

Logo TauroLock

Антимикробна Ефикасност

на разтворите за заключване TauroLock™

  • TauroLock™ е доказано ефективен срещу широк спектър от бактерии и гъбички (включително MRSA и VRE).
  • TauroLock™ не е антибиотик - не е наблюдавана бактериална резистентност.
  • TauroLock™ предотвратява колонизацията на катетри на планктонно ниво, както и развитието на биофилм в катетрите.

TauroLock™ убива бактерии и гъбички в рамките на два часа - времеви интервал, наличен между две терапевтични сесии.


 

Антимикробната ефикасност на разтворите TauroLock™ значително намалява честотата на инфекции в системите за съдов достъп за онкология, диализа и парентерално хранене.

Скорошни Проучвания върху антимикробната ефикасност

Изтеглете проучване на Torres-Viera et al.

“In vitro антимикробният агент тауролидин инхибира почти всички тествани бактерии, включително резистентни към ванкомицин ентерококи, резистентни към оксацилин стафилококи и Stenotrophomonas maltophilia, в концентрации между 250 и 2000 мг/мл. Тауролидин не беше ефективен при експериментален ендокардит. Макар да изглежда малко вероятно този антимикробен агент да бъде полезен за системна терапия, неговата бактерицидна активност и установените нива на резистентност (<10-9) са благоприятни показатели за възможното му развиване за локализирана употреба.”

Изтеглете проучване на Hogan et al

“…Установено е, че антисептиците етанол и Taurolock са най-ефективни при инактивиране на биофилма; това беше очевидно на всички етапи от проучването на биофилм...”

Изтеглете проучване на Solomon et al.

“…TCH/ТауролидинЦитратХепарин/ намалява нуждата от тромболиза в сравнение с TC/ТауролодинЦитрат/ (съотношение на опасност, 0,2; 95% CI: 0,06, 0,5; p <0,001) и не се различава значително от хепарин 5000 Е⁄ мл (съотношение на опасност, 1.4; 95%CI: 0.5, 3.9; p = 0.5)…”

Изтеглете проучване на Winnicki et al.

“…По този начин, използването на разтвори за запълване на катетъра на основата на тауролидин, които съдържат хепарин и урокиназа, значително намалява усложненията, свързани с тунелизирани хемодиализни катетри, в сравнение с четири процентен разтвор на цитрат и като цяло е по-рентабилно…”

Изтеглете проучване от Al-Ali et al

“…В това проучване, повтарящи се епизоди на остра тромбоза на катетър, които изискват отстраняване на катетъра, бяха срещнати само в групата с Taurolock/Hep, няма отстранени катетри по същата причина от групата с Taurolock/U. Освен това, по-голяма антикоагулантна полза от Taurolock/U се доказва и от значително по-малкия брой интервенции с rt-PA за възстановяване на проходимостта на катетъра в тази група .... При оценяване възможното въздействие на разтвора за запълване на катетъра върху адекватността на диализата, беше установено, че неизменно стойностите на Kt/V са по-високи в групата с Taurolock/U, отколкото в групата с Taurolock/Hep, констатация, която допълнително потвърждава по-доброто функциониране на катетъра в Taurolock/U групата ... Беше установено, че средният BFR (кръвен дебит) е значително по-висок в групата с Taurolock/U, отколкото в групата с Taurolock/Hep в много от измерените периоди от време, констатация, която добавя допълнителни доказателства за по-добро функциониране на тунелизирания катетър с разтвор за заключване Taurolock/U, най-вероятно поради по-високата му антитромботична полза…”

 

За лични запитвания можете също да се свържете с нас по телефона или по имейл.

Нашите международни дистрибутори, базирани в повече от 50 страни, ще се радват да предложат помощ, възможно най-бързо.