Meet us at the WoCoVA 20204 in Prague, 17–19 April!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

Често задавани въпроси

Относно TauroLock™

NutriLock™ и TauroLock™ са разтвори за запълване на системи за тунелизиран и нетунелизиран и съдов достъп и порт системи, за профилактика на свързани с катетъра инфекции и проблеми с дебита през катетъра.

NutriLock™ съдържа тауролидин като антимикробна съставка. В допълнение към тауролидина, TauroLock™ разтворите за запълване съдържат също 4 % цитрат за поддържане проходимостта на катетъра.

В допълнение към тауролидина и 4 % цитрат, TauroLock™-HEP100 съдържа допълнително 100 IU/мл хепарин за подобряване на проходимостта. TauroLock™-HEP500 съдържа допълнително 500 IU/мл хепарин.

 

Най-ефективната профилактика срещу оклузия на катетъра се поддържа с редовната употреба на TauroLock™-U25.000, съдържащ 25.000 IU урокиназа (5.000 IU/мл), тауролидин и 4 % цитрат. Това значително намалява проблемите с потока през катетъра (вж. Препоръките относно разтворите за заключване при диализа).

 

Решението кой разтвор за запълване на катетъра е най-подходящ зависи от индивидуалната ситуация на пациента. Възможно е, и редуваща се употреба (напр. TauroLock™-HEP500 и TauroLock™-U25.000).

Хепаринът и 4 % цитрат имат само антикоагулантни ефекти, но не и бактерицидни свойства. Следователно, замърсяването на катетъра може да доведе до бактериемия. Разтворите за запълване TauroLock™ се използват за предотвратяване, както на инфекции, така и на оклузия в катетър и порт системи. NutriLock™ действа профилактично срещу катетърни инфекции. Профилактичната употреба на разтворите TauroLock™ предотвратява образуването на биофилм, и по този начин поддържа дебита в катетъра и/или порта. Фибринолитичната активност на TauroLock™-U25.000 допълнително подобрява проходимостта чрез разтваряне на вече образували се съсиреци.

Не са известни локални или системни странични ефекти на съставките. Поради съдържанието на цитрат (4 %), прекалено бързото приложение в кръвта може да доведе до леки хипокалциемични ефекти (напр. метален вкус).

4 % концентрация на цитрат се препоръчва от регулаторните органи в САЩ и други.

 

  • Във връзка с един случай на летален изход, FDA/Федерална Агенция по Лекарствата/ излезе с препоръка да не се използва продукт със съдържание на по-висок процент цитрат (Трицитразол, 46,7 %). Разтворите за запълване от този тип трябваше да бъдат изтеглени от американския пазар. Употребата им вече не е одобрена.
  • По същия начин, прекаленото вливане на по-малко от 1 мл на лумен 30 % разтвор на цитрат предизвика преходен сърдечен арест при два случая в Холандия (Punt et al. Clinical Nephrology 2008. DOI: 10.5414/cnp69317).
  • Високата концентрация на цитрат (46,7 %) също така може да доведе до случаи на емболия, поради преципитация на протеин (Willicombe et al. American Journal of Kidney Diseases 2010. DOI: 10.1053/j.ajkd.2009.06.037 / Schilcher et al. Nephrol Dial Transplant 2012. DOI: 10.1093/ndt/gfs048).
  • Преди да въведете разтвора за заключване, промийте системата за съдов достъп с най-малко 10 мл. физиологичен разтвор, използвайки пулсираща техника на промиване.
  • Използвайте подходяща спринцовка, за да изтеглите NutriLock™ или TauroLock™ разтвора за заключване от ампулата/флакона.
  • Въведете разтвора за запълване в изделието за достъп в количество, достатъчно за запълване на целия лумен. Конкретният обем на пълнене е посочен в инструкциите за употреба на системата за достъп.
  • Разтворите за запълване NutriLock™ или TauroLock™ остават в системата за достъп до следващата терапия.
  • Преди стартиране на следващата терапия, разтворът за запълване трябва да се аспирира.

 

Промийте системата за съдов достъп с 10 мл физиологичен разтвор.

Антимикробната съставка на разтвора за заключване се разгражда изключително бързо, след като попадне в тялото. При разграждането се получава таурин, аминокиселина, която присъства естествено в тялото. Всички разтвори за заключване TauroLock™ могат да причинят лека хипокалциемия (често, напр. метален вкус). Тези леки неблагоприятни ефекти могат да бъдат избегнати чрез бавно вливане, спазвайки обема на изделието или чрез използване на разтвор за заключване без цитрат (NutriLock™).
Освен това, TauroLock™, TauroLock™-HEP100, TauroLock™-HEP500 и TauroLock™-U25.000 биха могли да предизвикат анафилактична реакция (много рядко). Кървенето също не може да бъде напълно изключено за TauroLock™-HEP100 и TauroLock™-HEP500 (много рядко). TauroLock™-U25.000 може също да доведе до кръвоизливи (много редки).

Разтворите TauroLock™ са одобрени като медицинско изделие с CE регистрация от 2004.

Ако искате да поръчате определено количество от нашите продукти, моля, свържете се с дистрибутора във вашата страна или се свържете с нас. Ние ще обработим вашата заявка възможно най-скоро.

Моля, вижте нашите отделни продукти, за да проверите наличните количества.

Изследван е ефектът на TauroLock™ върху различни катетърни материали (полиуретан, силикон). При всички видове катетри не са наблюдавани повреди, дори при дългосрочни тестове.

Настоящите констатации показват, че разтвор на хепарин 5000 IU/мл. може да бъде заменен с TauroLock™-HEP500 без никакви проблеми. Така, употребата на хепарин може да бъде драстично намалена. TauroLock™-HEP500 е продукта на избор при диализа, докато TauroLock™-HEP100 се използва главно в хематологията/онкологията или при педиатрични пациенти. TauroLock™-HEP100 или TauroLock™-HEP500 трябва да се аспирират преди следващата терапия.

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.