Meet us at the WoCoVA 20204 in Prague, 17–19 April!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

Ефикасност на разтворите за заключване TauroLock™

спрямо биофилма

Образуването на биофилми се случва на практика във всички катетри, започвайки веднага след имплантирането. Биофилмът се състои от няколко вещества:

  • кръвен материал
  • фибринозна обвивка
  • минерали
  • липиди
  • лекарства
  • бактерии и гъбички, както и матрикса, който тези микрооргавнизми произвеждат

Разтворите за запълване TauroLock™ съдържат 4 % цитрат и хепарин (в две възможности като концентрация). Поради своите антикоагулантни свойства, тези две активни съставки предотвратяват отлагането на фибрин. Това от своя страна, инхибира образуването на нидус, към който микроорганизмите могат да се прикрепят. Фибринолитикът урокиназа, дори служи за отстраняване на тази част от биофилма. 

 

  • В допълнение, NutriLock™ и всички разтвори за заключване TauroLock™ съдържат тауролидин.
  • Тази активна съставка има силна антимикробна ефикасност.
  • Следователно, той ефективно предотвратява колонизацията, разпространението и оцеляването на бактерии и гъбички в катетри и портове.

Проучвания върху ефикасността на срещу биофилма

Проучване на Hogan et al.

„…Установено е, че антисептиците етанол и Taurolock са най-ефективни при инактивиране на биофилма; това беше очевидно на всички етапи  от проучването на биофилма...”

Проучване на Torres-Viera et al.

„In vitro, антимикробният агент тауролидин инхибира почти всички тествани бактерии, включително резистентни към ванкомицин ентерококи, резистентни към оксацилин стафилококи и Stenotrophomonas maltophilia, в концентрации между 250 и 2000 мг/мл. Тауролидин не беше ефективен при експериментален ендокардит. Макар да изглежда малко вероятно този антимикробен агент да бъде полезен за системна терапия, неговата бактерицидна активност и установените нива на резистентност (<10-9) са благоприятни показатели за възможното му развиване за локализирана употреба.”

Проучване на Jiménez Hernández et al.

„…Това проспективно проучване включва 35 пациенти на хемодиализа с отстраняване на тунелизиран катетър с маншон, по причини които не са свързани с инфекция. Участниците бяха разделени на три групи, според използвания разтвор за заключване: (1) хепарин I: 5000 lU; (2) цитрат 4%; и (3) тауролидин 1,35%. цитрат 4% и хепарин 500 lU (тауролок); при последната група, за последната седмична сесия беше използван 25 000 lU тауролидин-урокиназа. От всички тунелизирани катетри с маншон, бяха взети проби, култивирани и вътрешната повърхност беше оценена с конфокална и електронна микроскопия. ... Нашите резултати показват, че биофилми са открити във всички тунелизирани катетри с маншон, но дебелината и обемът са значително по-ниски в тунелизираните катетри с маншон, запълвани с разтвор на тауролидин…”

За лични запитвания можете също да се свържете с нас по телефона или по имейл.

Нашите международни дистрибутори, базирани в повече от 50 страни, ще се радват да предложат помощ, възможно най-бързо.

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.