Meet us at the ISN-WCN 23 "World Congress of Nephrology" in Bangkok, 30 March – 2 April 2023!

Logo TauroLock

Запознайте се с нашата продуктова гама

TauroLock™

TauroLock™ е подходящ за запълване при всички системи за централен венозен достъп. Той предотвратява образуването на бактериални биофилми и подобрява степента на проходимост.

TauroLock™-Hep100

TauroLock™-HEP100 е доказано полезен за пациенти, които преди са разчитали на разтвори за заключване на базата на хепарин. Няма наличие на инфекции, и централните венозни катетри функционират правилно, с висока степен на проходимост.

TauroLock™-Hep500

TauroLock™-HEP500 отговаря на специфичните нужди на пациентите на диализа. Той поддържа добър дебит и предотвратява катетър-свързани инфекции, както и оклузии.

TauroLock™-U25.000

TauroLock™-U25.000 осигурява особено силна защита срещу усложнения, свързани с катетъра. Съдържа тауролидин, 4% цитрат и 25 000 IU урокиназа.

NutriLock™

NutriLock™ е правилният вариант за тези, които се нуждаят от разтвор за запълване без хепарин и без цитрат. Въз основа на антимикробния агент тауролидин, той осигурява надеждна защита срещу инфекции, свързани с катетъра.