Meet us at the WoCoVA 20204 in Prague, 17–19 April!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

TauroLock™-HEP100

В зависимост от нуждите на пациента, ние предлагаме набор от специализирани разтвори за запълване на катетър. TauroLock™-HEP100 е правилният вариант за тези, които преди това са се възползвали от хепарина като анти-оклузивен агент.

Taurolock-Hep100-3ml

Показания и ефект

TauroLock™-HEP100 е одобрен за вливане във всички системи за централен венозен достъп. Този разтвор за запълване предотвратява образуването на бактериален биофилм и по този начин предпазва пациентите от инфекции, свързани с катетър. В същото време той осигурява висока степен на проходимост. Препоръчваме TauroLock-HEP100 за ЦВК в онкологията и парентералното хранене.

Състав

TauroLock™-HEP100 съдържа три активни съставки:

 

  • тауролидин
  • хепарин (100 единици на мл.)
  • цитрат (4 %)

 

Тауролидинът има широка антимикробна активност (вкл. MRSA и VRE) срещу грам-положителни и грам-отрицателни бактерии и гъбички (напр. кандида). Двете съставки, хепарин и цитрат, помагат да се намалят оклузиите в катетъра.

 

 

Приложение

Между лечебните сесии, TauroLock™-HEP100 се въвежда в системата за достъп след промивка с физиологичен разтвор. Моля, обърнете внимание, че медицинския персонал трябва да спазва обема на пълнене на съответния катетър или порт система.

Експертни препоръки

 

Разтворите за запълване на базата на тауролидин, като TauroLock™-HEP100 се препоръчват в национални и международни препоръки/гайдлайни. За пациенти, страдащи от индуцирана от хепарин тромбоцитопения (HIT), ние предлагаме две алтернативи без хепарин: - TauroLock™

 

Taurolock-Hep100-Ampoule-Packaging

Противопоказания

Пациентите с диагноза HIT не трябва да използват TauroLock -HEP100 за своята система за съдов достъп (ИСД). Вместо това, препоръчваме TauroLock ™ и/или TauroLock™ -U25.000. Освен това, TauroLock™ не е подходящ, ако:

 

  • пациентите са показали реакция на свръхчувствителност към цитрат или тауролидин
  • пациентите приемат лекарства, които пречат на цитрата, хепарина или тауролидина.

Безопасност

TauroLock™-HEP100 трябва да се аспирира преди следващата терапия.

 

 

Размери на опаковката

Нашите клиенти могат да получат TauroLock™-HEP100 в ампули от 3 мл (единична доза,10 ампули в кутия).

Съхранение & транспорт

TauroLock™-HEP100 трябва да се съхранява при 15 °C до 30 °C. Докато ампулите са предназначени за еднократна употреба, флаконите остават за употреба в рамките на 48 часа. Моля, имайте предвид, че не трябва да замразявате TauroLock™-HEP100 при никакви обстоятелства.

Повече за TauroLock™-HEP100

Национални препоръки за насоки, напр. GPOH 2018: „Разтворите за запълване, съдържащи тауролидин, се препоръчват за профилактика на инфекции свързани с ИЦВД.”

GPOH препоръки за TauroLock™-HEP100 в онкологията

21.4 Тауролидин за Профилактика срещу свързана със CУСД-инфекция

Разтвори за запълване съдържащи тауролидин се препоръчват за профилактика на инфекции свързани с ИЦВД - (научни доказателства Кат. IB, проблем: възстановяване на разходите в извънболнична помощ). Разтвори за запълване, съдържащи тауролидин, се препоръчват също за педиатрични онкологични пациенти на циклично (домашно) парентерално хранене, ако е наличен интервал без инфузия от поне 4 часа (Кат. IB за пациенти на домашно парентерално хранене).

23.6.3 Тауролидин-Block за адювантна терапия

Тауролидин (напр. 1.35 % тауролидин, 4 % цитрат) може да се използва като адювантна мярка по време на системно лечение с антибиотици (Кат. II). Минималното време на престой в лумена на катетъра е 4 часа.

Проучване на Tribler et al. въру TauroLock™-HEP100 при парентерално хранене (2017)

„…При пациенти с чревна недостатъчност, които са живото-зависими от HPS/ домашно парентерално поддържане/, запълването с тауролидин-цитрат-хепарин показва клинично значимо и рентабилно/спестява разходи/ намаляване появата на инфекции-CRBSI при високорискова популация, в сравнение с хепарин…”

Проучване на Handrup et al. отнсно разтвори за запълване в онкологията (2013)

„… запълването на постоянен тунелизиран ЦВК с тауролидин, значително намалява свързаните с катетъра кръвни инфекции при деца с рак...“

Downloads

Free access to all available materials

За лични запитвания можете също да се свържете с нас по телефона или по имейл.

Нашите международни дистрибутори, базирани в повече от 50 страни, ще се радват да предложат подкрепа, възможно най-бързо.

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.