Meet us at ISN-WCN 2024 in Buenos Aires, 13–16 April!

Logo TauroLock

TauroLock™-HEP500

За да отговорим на специфичните нужди на всеки пациент, ние разработихме серия от различни разтвори за запълване на катетър. С 500 IU/мл хепарин, TauroLock™-HEP500 е особено подходящ за тези, които искат да сведат до минимум степента на оклузии по време на диализна терапия.

Taurolock-Hep500-Ampoules-Catheter

Показание и ефект

TauroLock™-HEP500 трябва да се използва с изделия за венозен съдов достъп. Препоръчваме използването му при катетри за хемодиализа. Този тип запълващ разтвор, предотвратява образуването на бактериални биофилми. Така, пациентите остават защитени от инфекции, свързани с катетъра, като същевременно се осигурява висока степен на проходимост.

Състав

TauroLock™-Hep500 съдържа три активни съставки:

 

  • тауролидин
  • хепарин (500 единици на мл)
  • цитрат (4 %)

 

Тауролидин има широко антимикробно действие (вкл. MRSA и VRE) срещу грам-положителни и грам-отрицателни бактерии и гъбички (напр. кандида). Хепаринът и цитратът предотвратяват оклузии в катетъра.

Приложение

За времето между терапевтичните сесии, TauroLock™-HEP500 се въвежда в системата за съдов достъп. Моля, обърнете внимание, че медицинския персонал трябва да спазва обема на пълнене на съответния катетър или порт система.

Експертни препоръки

Разтвори за запълване на базата на тауролидин, като  TauroLock™-HEP500, са препоръчани в национални и международни насоки/гайдлайни .

За пациенти, страдащи от индуцирана от хепарин тромбоцитопения (HIT), ние предлагаме две алтернативи без хепарин

 

Taurolock-Hep500-Ampoule-5ml

Противопоказания

В някои случаи не препоръчваме използването на TauroLock™-HEP500 за изделия за съдов достъп (ИСД):

 

  • Пациентът е диагностициран с HIT.
  • Пациентът е проявил свръхчувствителна реакция към цитрат или тауролидин.
  • Пациентът приема лекарства, които пречат на цитрата, хепарина или на тауролидина.

 

Като алтернатива, можете да разчитате на TauroLock™ и/или TauroLock™-U25.000 за предотвратяване на усложнения, свързани с катетъра.

Безопасност

Преди следващата терапия, TauroLock™-HEP500 трябва да се аспирира.

Размери на опаковката

Ако искате да закупите TauroLock™-HEP500, има два възможни варианта:

 

  • ампули от 5 мл (единична доза, 10 ампули в кутия)
  • флакони от10 мл (многократна доза, 100 флакони в кутия)

Съхранение & транспорт

TauroLock™-HEP500 трябва да се съхранява при 15 °C до 30 °C. Докато ампулите са предназначени за еднократна употреба, флаконите остават подходящи за употреба в рамките на 48 часа. Моля, имайте предвид, че не трябва да замразявате TauroLock™-HEP500 при никакви обстоятелства.

Повече за TauroLock™-HEP500

 

Национални препоръки за насоки, напр. DGfN 2019: Между диализните терапии, изделието за централен венозен достъп може да бъде блокирано с помощта на разреден разтвор на хепарин. Хепаринът обаче, няма никакви антибактериални свойства. Следователно, ... разтвори на тауролидин-цитрат могат да бъдат взети предвид.“

DGfN препоръки за TauroLock™-HEP500 при диализа

„Между диализните терапии, изделието за централен венозен достъп може да бъде блокирано с помощта на разреден разтвор на хепарин. Хепаринът обаче няма никакви антибактериални свойства. Трябва да се предпочитат антибактериални разтвори за запълване, тъй като те значително намаляват степента на бактериемии, свързани с катетъра. Употребата на антибиотици не може да бъде препоръчана, поради потенциалното развитие на резистентност. Като алтернатива може да се има предвид цитрат в различни концентрации (4%, 30% или 46%), както и разтвори на тауролидин-цитрат. Поради риска от тежки сърдечни аритмии, високо концентрираният цитрат трябва да се прилага стриктно от обучен персонал в съответствие с инструкциите на производителя. Цитратът в 4% се е доказал ефективен при ниска вероятност за усложнения и е широко приет стандарт сред цитратните разтвори за запълване в момента."

Проучване на Solomon et al. за разтвори за запълване при диализа (2012)

„…Процентът на бактериемия от всички причини е бил 1,33, 1,22 и 3,25 на 1000 катетър-дни (p <0,001), съответно в групите с TCH*, TC** и хепарин. Добавянето на 500 U/мл хепарин към TC намалява нуждата от тромболиза, без да увеличава бактериемията и може да постигне проходимост, сравнима с хепарин 5000 U⁄ мл…”

 

*TauroLock™-HEP500

**TauroLock™

Downloads

Free access to all available materials

За лични запитвания можете също да се свържете с нас по телефона или по имейл.

Нашите международни дистрибутори, базирани в повече от 50 страни, ще се радват да предложат подкрепа, възможно най-бързо.

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.