• Deutsch
  • English
  • Français
  • Русский
  • Română
  • Español
  • Português
  • Български

TauroLock™

АНТИМИКРОБНА СИСТЕМА ЗА ЗАТВАРЯНЕ

TauroLock™-Hep500

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ И ДЕЙСТВИЕ:

TauroLock™-Hep500 е одобрен за всички системи за централен венозен достъп. Оставайки в катетъра, TauroLock™ предотвратява образуването на бактериален биофилм. Катетърът остава стерилен и запазва добра проходимост.

СЪСТАВ:

Разтворът съдържа (цикло)-Тауролидин, 500 единици Хепарин на mL и цитрат (4%). (Цикло)-Тауролидин притежава широка антимикробна активност срещу грам-положителните и грам-отрицателните бактерии (вкл. Метицилин-резистентните стафилококи и Ванкомицин-резистентните златисти стафилококи) и срещу гъбички (напр. Candida).

ОПАКОВКА:

TauroLock™-Hep500 е наличен в ампули (еднократна употреба) по 5 mL (10 ампули в кутия) и флакони (многократна употреба) по 10 mL (100 виалки в кутия).

ЕКСПЕРТНИ ПРЕПОРЪКИ:

TauroLock™-Hep500 съответства на препоръките за използването на противомикробни разтвори за затваряне на катетъра (вж. раздел „Литература“). За пациенти с непоносимост към Хепарин препоръчваме TauroLock™ (без хепарин) и TauroLock™-U25.000.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

TauroLock™-Hep500 се влива в системата за венозен достъп, промита предварително с физиологичен разтвор в периодите на неприлагане (напр. между две диализни сесии). В този контекст, трябва да се обърне внимание на обема на катетъра/порт-системата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Прилагането на TauroLock™-Hep500 е противопоказно за пациенти с непоносимост към Хепарин. За тези пациенти препоръчваме използването на TauroLock™ (без хепарин) и/или TauroLock™-U25.000. Употребата на TauroLock™-Hep500 също е противопоказна при пациенти с свръхчувствителност към цитрат или (цикло)-Тауролидин и при пациенти, приемащи към момента лекарства, които имат нежелани взаимодействия с цитрат, Хепарин или (цикло)-Тауролидин.

БЕЗОПАСНОСТ:

Преди следващото приложение, разтворът за затваряне трябва да се изтегли със спринцовка и после системата да се промие с физиологичен разтвор. Ако разтворът за запълване по невнимание навлезе в кръвообръщението, (цикло)-Тауролидина не би оказал системен ефект заради бързия разпад до аминолиселината таурин.

СЪХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТ:

TauroLock™-Hep500 трябва да се съхранява при 15 – 30 °C. Ампулите са предназначени за еднократна употреба; флаконите трябва да се използват до 48 часа след първата употреба. TauroLock™-Hep500 не трябва да се съхранява и транспортира при ниски температури.

 

Представената информация не подменя Указанията за употреба.