Meet us at the ESPEN Congress in Milan, 7–10 September!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

Разтворите TauroLock™ се поставят в изделия за централен съдов достъп за предотвратяване на инфекции, оклузии и формиране на биофилм.

Разтворите TauroLock™ се поставят в изделия за централен съдов достъп за предотвратяване на инфекции, оклузии и формиране на биофилм.

Разтворите TauroLock™ се поставят в изделия за централен съдов достъп за предотвратяване на инфекции, оклузии и формиране на биофилм.

Разтворите TauroLock™ се поставят в изделия за централен съдов достъп за предотвратяване на инфекции, оклузии и формиране на биофилм.

Един продукт – множество ефекти

Разтворите TauroLock™ са антимикробни (вкл. MRSA и VRE), антикоагулантни и тромболитични.

Безопасно приложение

Нашите продукти са се доказали като безопасни и удобни, както за болнична, така и за амбулаторна употреба.

Комфорт и защита

Избегнете антибиотиците и техните странични ефекти, като изберете правилния разтвор за запълване за вашата област на приложение.

Области на приложение

Къде пациентите се възползват от разтворите за запълване TauroLock™

Диализа

Разтворите TauroLock™ подпомагат благосъстоянието на пациенти, страдащи от бъбречна недостатъчност.

Онкология

Разтворите TauroLock™ предпазват пациентите, ползващи централни-венозни катетри по време на терапия за онкологично заболяване.

Парентерално хранене

Разтворите TauroLock™ помагат в процеса на парентерално хранене за пациенти на всички възрасти.

Отделения за Интензивно лечение (ОИЛ)

Пациенти в ОИЛ трябва да използват TauroLock™ или TauroLock™-HEP100 според тяхното медицинско състояние.

TauroLock™

Нашата продуктова гама

TauroLock™

TauroLock™ се препоръчва за прилагане във всички системи за централен венозен достъп. Предотвратява образуването на бактериален биофилм и подобрява степента на проходимост.

TauroLock™-

U25.000

TauroLock™-U25.000 осигурява особено силна защита срещу усложнения, свързани с катетъра. Съдържа тауролидин, 4 % цитрат и 25.000 IU урокиназа.

TauroLock™-

HEP100

TauroLock™-HEP100 е доказано полезен за пациенти, които преди са разчитали на разтвори за запълване на базата на хепарин. Централните венозни катетри са предпазени от инфекция и функционират правилно с висока степен на проходимост.

TauroLock™-

HEP500

TauroLock™-HEP500 отговаря на специфичните нужди на пациентите на диализа. Предотвратява инфекции, свързани с катетъра, както и оклузии.

NutriLock™

NutriLock™ е правилният вариант за тези, които се нуждаят от разтвор за заключване без хепарин, и без цитрат. Въз основа на антимикробния агент тауролидин, осигурява надеждна защита срещу инфекции, свързани с катетъра.

TauroLock™ на международни събития

Запознайте се с нас на медицински панаири и конгреси в цял свят

Свържете се с нас

Може да ни срещнете на публични събития по целия свят

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.