Meet us at the WoCoVA 20204 in Prague, 17–19 April!

Logo TauroLock Logo TauroPharm

Области на приложение

Къде пациентите се възползват от разтворите за запълване TauroLock™

Диализа

Разтворите TauroLock™ подпомагат благосъстоянието на пациенти, страдащи от бъбречна недостатъчност.

Онкология

Разтворите TauroLock™ предпазват пациентите, ползващи централни-венозни катетри по време на терапия за онкологично заболяване.

Парентерално хранене

Разтворите TauroLock™ помагат в процеса на парентерално хранене за пациенти на всички възрасти.

Отделения за Интензивно лечение (ОИЛ)

Пациенти в ОИЛ трябва да използват TauroLock™ или TauroLock™-HEP100 според тяхното медицинско състояние.

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.