Meet us at the ISN-WCN 23 "World Congress of Nephrology" in Bangkok, 30 March – 2 April 2023!

Logo TauroLock

Области на Приложение

Вижте къде пациентите се възползват от разтворите за запълване TauroLock™.

Диализа

Разтворите TauroLock™ подпомагат благосъстоянието на пациенти, страдащи от бъбречна недостатъчност.

Онкология

Разтворите TauroLock™ предпазват пациентите, ползващи централни-венозни катетри по време на терапия за онкологично заболяване.

Парентерално хранене

Разтворите TauroLock™ помагат в процеса на парентерално хранене за пациенти на всички възрасти.

Отделения за Интензивно лечение (ОИЛ)

Пациенти в ОИЛ трябва да използват TauroLock™ или TauroLock™-HEP100 според тяхното медицинско състояние.