Meet us at the 51st EDTNA/ERCA International Conference in Lithuania, 14–17 October!

Logo TauroLock

TauroPharm GmbH

Компанията зад TauroLock™

TauroPharm GmbH е немска компания, основана през 2000г. като специализирана в медицински изделия с антимикробна ефикасност. Оттогава, ние разработихме различни иновативни продукти и изградихме международна мрежа. Тъй като разтворите TauroLock™ се препоръчват в съвременни клинични насоки /guidelines/, ние продължаваме да разширяваме обхвата си и да изследваме нови възможности.

Sign up for our newsletter

Нашата мисия

TauroPharm GmbH има за цел да направи прилагането на изделия за съдов достъп по-лесно и по-безопасно. По-специално, ние разработваме по-ефективни начини за предотвратяване на усложненията свързани с катетъра - вариращи от образуване на кръвни съсиреци, до фатални инфекции. В този процес, наш основен приоритет остава подобряване качеството на живот на пациента.

Нашите продукти

Създадохме разнообразна гама от запълващи разтвори, подходящи за имплантирани централни венозни катетри (ЦВК) и порт системи. Тези продукти съдържат няколко съставки, които осигуряват два ефекта наведнъж:

Taurolock-Tauropharm-Gmbh
  1. превенция на катетър-свързани инфекции
  2. превенция на катетърна оклузия

Тъй като броят на устойчивите на антибиотици патогени непрекъснато се увеличава, нуждата от нашите продукти стана по-спешна през последните години. Днес разтворите TauroLock™ са препоръчани в интердисциплинарни клинични насоки в национален и международен мащаб. Те включват:

 

  • ESPEN (Европейско дружество за клинично хранене и метаболизъм)
  • GAVeCeLT (Италианска асоциация за изделия за дългосрочен централен венозен достъп)
  • SFNCM (Френско дружество по клинично хранене и метаболизъм)
  • DGfN („Диализен стандарт“ 2022)

 

на Германското дружество по нефрология). Всички продукти TauroLock™ са тествани в независими проучвания и са сертифицирани от регулаторните органи. 

About-Tauropharm

Нашите стандарти за Качество

Стремим се непрекъснато да усъвършенстваме и оптимизираме нашите разтвори за запълване по отношение на тяхното специфично приложение. За тази цел редовно търсим обратна връзка от пациенти с имплантирани системи за достъп (напр. катетри и портове).

По този начин TauroPharm GmbH стана единственият доставчик на разтвор за запълване на катетъра, който съдържа урокиназа и дава антимикробен ефект. Този продукт се справи с дългогодишен медицински проблем: С TauroLock™-U25.000 вече е възможно да се предотвратят катетърни инфекции и оклузии, с прилагането само на един разтвор за запълване.

Нашата мрежа за продажби

Като производител, TauroPharm GmbH се фокусира върху четири ключови области:

  • разработване на продукти
  • производство
  • обучение
  • управление на качеството

За разпространяване на нашите продукти, ние си сътрудничим с международни партньори, които предоставят подкрепа и съвети на клиентите в съответните държави. Нашите представители са внимателно подбрани и поддържат партньорства, основани на доверие, със здравни специалисти в различни области:

нефрология . онкология . гастроентерология . интензивна и палативна мадицина. домашни грижи

Освен съществуващите ни партньори, ние продължаваме да се свързваме с нови дистрибутори и повишаваме информираността относно нашата кауза.

Нашите образователни програми

TauroPharm GmbH се стреми да направи лечението чрез ЦВК-системи възможно най-сигурно и удобно. Имайки предвид това, ние предлагаме специални обучителни сесии в Германия и всички други държави, където продуктите TauroLock™ се продават и прилагат. Тези програми помагат на дистрибуторите да се запознаят с нашите разтвори за запълване и тяхното приложение.

Tauropharm-Gmbh-Taurolock-Team

TauroLock™

Newsletter

We'll keep you posted on upcoming events, free download materials, and research insights.